Home

Algemeen
In het tutorproject geven goed scorende ouderejaarsstudenten vakinhoudelijke ondersteuning aan propedeusestudenten. De tutoren zijn geselecteerd en hebben deelgenomen aan een tutortraining. Per week krijgt de propedeusestudent maximaal twee uur begeleiding per vak.


Studenttutor worden?
Ben je ouderejaars student en heb je het propedeusejaar succesvol doorlopen? Dan bezit je kennis waar propedeusestudenten (p-studenten) hun voordeel mee kunnen doen. Vind je het leuk om hen te begeleiden? Word dan studenttutor. P-studenten die ondersteuning zoeken bij bepaalde vakken of projecten of bij hun studieplanning, kunnen bij jou terecht. Jij geeft vakinhoudelijke begeleiding en ondersteunt hem of haar zo de propedeuse te behalen!

Waarom zou ik?
Als studenttutor train je je sociale en communicatieve vaardigheden, motiveer je anderen en leer je aansturen. Studenttutoring doe je er niet zomaar naast. De keuzemodule is 3 ECTS en bevat zowel de training als de ondersteuning en begeleiding aan de p-student(en). Je kunt je het hele jaar door inschrijven voor studenttutoring.


Waarom een tutor?
Studeren gaat niet altijd vanzelf. Sommige vakken gaan je makkelijk af, andere vergen extra inspanning. Maar studeren kun je leren. Wat is leuker dan dit te leren van een medestudent? Zit je in de propedeuse? Dan kun je een beroep doen op een studenttutor: een ouderejaarsstudent die je tijdens het eerste jaar vakinhoudelijk begeleidt en je precies die tips geeft waar jij mee verder kunt.

Waarom zou ik?
Student-Tutoring kost geen cent. Een studenttutor kan je ondersteunen bij het halen van je propedeuse. Een ouderejaars heeft immers al eerder de propedeuse doorlopen en kan nuttige tips geven en vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over bepaalde vakken, projecten, vaardigheden en modules. Hij of zij kan je ook begeleiden bij het schrijven van een rapport, een verslag of bij het maken van een studieplanning. Je kunt individueel een studenttutor aanvragen, maar ook als groep.